Sunday, August 24, 2008

Pasturant a la ribera del Shyok

1 comment:

Pons said...

Guaita un parell de guaràs catalans.