Thursday, November 23, 2006

Com acabar amb la teva carrera en 3 minuts

Michael Richards és un comic dels USA bastant conegut, sobretot per apareixer a la serie Seinfield com a veí sonat del protagonista. Era una sèrie divertida on el Jerry Seinfield es lluïa i demostrava perquè era un dels millors humorista del país. Un cop acabada la serie els actors han tingut sort dispar, la majoria han acabat fent monòlegs, com en Michael Richards, però sembla que se li va acabar la carrera fa uns dies, ningú el contractarà després d'haver fet això:
I com sempre, els mitjans no esperen ni un moment per llançar-se sobre l'escandol, assedegats de sang. Es impresionant l'eufemisme que fan servir a la CNN per no dir nigger, li diuen N-word, i jo que creia que era una cadena seriosa:

Wednesday, November 22, 2006

I va fer CRACK


Una de les coses més curioses de les persones és la capacitat que tenim d'entrebancar-nos una, dos, tres, quatre (i fins a l'infinit) vegades amb la mateixa pedra. Fa uns anys la gent comprava accions de qualsevol cosa relacionada amb internet desesperadament, ja que eren or pur. Empreses noves que no han donat mai beneficis (com Terra ) pujaven com l'espuma al mercat de valors, les seves accions eren les més desitjades. Bancs, Caixes i Grans Companyies (seguits en massa de milers d'inversors privats) s'afanyaven a adquirir valors que no podien fer més que pujar. Per exemple el Banc Sabadell va comprar un bon grapat d'accions de Jazztel a 11 euros (crec recordar), esperant fent un bon negoci, accions que ara valen 45 centims. Aquesta és la famosa bombolla d'internet on molta gent va perdre un munt de pasta.

El curiós és que això no és nou. Cada cop que apareix un fenomen similar es repeteixen les mateixes pautes però les persones sóm dèbils, sobretot si el veí està guanyant diners en borsa, no ens podem quedar enrere! N'hem de guanyar més que ell! Així els fenomens es repeteixen al 1989, al 1929, 1819 i altres... alguns menys coneguts però molt més curiosos i divertits. Fan gràcia perquè fa que pensem " que ingenua que era la gent aleshores" sense pensar que fa cinc anys es va perdre molta pasta amb la mateixa estupidesa.

Tres booms especulatius clàssics són:

-El boom de tulipes d'Holanda del segle XVII (no és broma).
-La companyia de Louisiana de França al segle XVIII.
-La South Sea Company a la Gran Bretanya al segle XVIII.


Sunday, November 19, 2006

Trailer

A mesura que la industria del videojoc va adquirint importància (ja factura més diners que Hollywood) els seus continguts cada cop són més treballats i s'hi dediquen més recursos.
Es fa difícil pensar si aquest trailer és d'un videojoc o d'una película d'animació digital. Suposo que d'aquí poc ja no sabrem la diferència.

Almenys aquest és un resultat impressionant.


Friday, November 17, 2006

Sobre preus

Fernando Trías de Bes sembla el típic nen de familia bé, sobradament preparat a una de les universitats de les élits dirigents (ESADE) i destinat a portar corbata i gomina durant una bona part de la seva vida. Sembla que en comptes de passar directament a l'empresa privada es va quedar uns anys més a la universitat i va fer un llibre d'èxit. No pas una bona novel·la, ni tan sols un bon best seller plagat d'engimes de la humanitat i societats secretes, el seu llibre era el típic llibre definitiu d'autoajuda pels empresaris estressats/aburrits/cansats, que consumeixen a dotzenes (com aquell panflet anomenat Qui s'ha emportat el meu formatge) i sembla que no els fa massa efecte, perquè tot seguit n'han de comprar un altre amb un títol encara més ridícul i infantil (El cavaller de l'armadura oxidada, El monge que va vendre el ferrari, La illa dels set fars, etc..).

D'un temps ençà l'autor escriu un article setmanal a la revista dominical d'El País on tracta sobre diferents elements de la vida relacionats amb el treball. Normalment ho fa explicant estudis i teories que parlen d'un tema en concret (la creativitat, les noves tecnologies...). L'acostumo a llegir i crec que a vegades s'acosta a una prespectiva similar a la de Steven D. Levitt , però altres s'acosta perillosament als abismes de l'autoajuda.

En definitiva, el paio no escriu malament i en sap bastant d'economia, com ho demostra (i al final arribem al asunto) l'impecable article que ha publicat avui a El País:¿Por qué siguen sin bajar los pisos?


FERNANDO TRIAS DE BES
EL PAÍS - Opinión - 17-11-2006La Ley del Suelo vigente, la del "todo urbanizable", tenía como objetivo abaratar los precios de la vivienda y dar mayor autonomía a las administraciones locales sobre el destino del suelo de su municipio. Han pasado varios años y el efecto ha sido el contrario.

Es cierto que en Europa también han aumentado los precios y que otros factores lo explican: tipos de interés, baby boom de los sesenta, inmigración, demanda extranjera de segundas residencias, y, no lo olvidemos, la especulación. En cualquier mercado, cuando la demanda aumenta, suben los precios. Por tanto, imputar el aumento de precios de los pisos a la Ley del Suelo diseñada por el PP sería injusto. Pero sí es cierto que la Ley del Suelo se diseñó para aumentar la oferta, y que más suelo urbanizable no ha servido de nada.

¿Por qué tras liberalizar millones y millones de metros cuadrados no bajan los precios? ¿Por qué si se construyen casi 900.000 pisos al año los precios aún suben?

La Ley del Suelo era una idea genial, pero aplicada de manera desastrosa. La filosofía era que todo el suelo, excepto el protegido, fuese susceptible de ser urbanizado. Es decir, aumentar de la noche a la mañana el stock, liberalizar el mercado del suelo. Las leyes de la oferta y la demanda actuarían y se corregirían los precios, desinflando la burbuja. Hasta aquí, de acuerdo. Pero la ley añade algo más. Dice que todo el suelo es urbanizable... siempre que la autoridad local lo apruebe bajo la supervisión de las Comunidades Autónomas. Al no asegurarse esto último, lo que se concebía como mercado libre se convirtió en uno totalmente manipulado: los ayuntamientos deciden impunemente quién puede y quién no puede transformar suelo.

Adicionalmente, la Ley actual propone para el cálculo del valor del suelo el método del valor residual, que viene a decir: ¿cuánto valdría este suelo si ya hubiese viviendas construidas? Se toman los precios actuales de los pisos y se hace un cálculo para determinar el correspondiente valor del terreno. En otras palabras, en el momento de una recalificación el suelo entra al mercado a precios máximos.

¿Es un mercado libre aquél donde un alcalde y unos pocos concejales deciden quién puede ofertar mercancía, cuál y, además, el precio de ésta?

La Ley del Suelo no sólo no ha corregido los precios, sino que, ante la pasividad de los gobiernos autonómicos, ha traído corrupción urbanística, mafias y especulación, amén de un desastre ecológico y medioambiental en determinadas zonas del litoral español.

Ante este desmán, el PSOE propone ahora una nueva Ley del Suelo. ¿Abaratará ésta el precio de la vivienda? Mi opinión es que no. La nueva Ley del Suelo propone que un 25% de viviendas de una actuación urbanizadora se destinen a vivienda protegida. ¿Qué va a pasar entonces con el 75% restante? Muy sencillo. Los promotores les aplicarán el margen que dejarán de percibir en las protegidas. Es como si le decimos a un frutero que está obligado a vender una de cada cuatro manzanas a un precio inferior. Mientras haya más gente en el mercado pidiendo manzanas, el comerciante les cobrará la diferencia que ha dejado de percibir por culpa del organismo que interfiere en su actividad. Habrá más viviendas protegidas, de acuerdo, pero como igualmente no habrá para todos, se perjudicará a quienes no las obtengan, personas obligadas a acudir al mercado de viviendas libres.

La segunda medida de sustituir el cálculo de valor residual por el de valor actual es igualmente absurda. Una cosa vale lo que la gente está dispuesta a pagar por ello, no lo que una entidad pública diga que vale. Yo puedo decir que un solar que valía 100 tiene un valor de 10, pero si millones de metros cuadrados siguen en manos de pocos, éstos seguirán especulando con el ritmo al cual sacan pisos al mercado y controlando los precios. Hay millones de manzanas en el mercado, pero no hay tantos fruteros. En España, sólo 15 constructoras tienen cartera de suelo como para abastecernos con un millón y medio de pisos. Los pisos son manzanas que no se pudren y que los bancos financian a muchos años vista, así que los sacan al mercado al ritmo que conviene, no vaya a esfumarse el negocio del siglo.

La tercera idea de que entre un 15% y 20% de las plusvalías vayan a la Administración para financiar viviendas protegidas será también contraproducente. Es como decir que un 20% de la especulación será para... ¡reducir la especulación! ¡No tiene sentido! Y es que la nueva Ley sigue olvidando la premisa fundamental. Para que los precios de un bien bajen (aunque sea un bien raíz) es necesario que demanda y oferta interactúen de modo libre y, sobre todo, en igualdad de condiciones. La demanda todavía no se ha frenado (más de 800.000 transacciones inmobiliarias en los últimos 12 meses). Y la oferta seguirá siendo manipulada, concentrada, sometida a corrupción, y ocultando la financiación de partidos políticos y ayuntamientos.

Si la demanda no afloja, los que no consigan vivienda de protección oficial lo tendrán aún más difícil para comprarse un piso. No pueden competir con empresas, inversores o fondos inmobiliarios. Por otro lado, el mercado de segundas residencias, más cercano al turístico, motor de la economía española, ha de responder a un modelo sostenible económico y medioambiental. ¿Están los gobiernos autonómicos capacitados para ello si se autorizan urbanizaciones en zonas donde ya hoy se sabe que no hay recursos hídricos suficientes?

Estamos mezclando las necesidades sociales de nuestros ciudadanos con las necesidades económicas del país. Ambas confluyen en un mismo mercado en desigualdad de condiciones y, además, ambos mercados responden a objetivos distintos.

Tal vez tras la nueva ley los precios se corrijan, pero ocurrirá si la demanda baja, no porque hayamos legislado bien la oferta.

Fernando Trias de Bes es profesor de ESADE, economista y escritor.

Thursday, November 16, 2006

Periodismo incendiario

"Francisco Vázquez es uno de esos políticos que jamás están suficientemente lejos. El ahora embajador en el Vaticano, si tuviera un mínimo de vergüenza, sólo abriría la boca para explicar con detalle cómo se ha producido el milagro de la multiplicación del patrimonio familiar mientras él era alcalde de A Coruña. Habría información suficiente para que los periódicos publicaran ediciones especiales. Pero como Vázquez pertenece a la categoría de los inmorales que predican ética, pues se dedica a pontificar sobre todo lo divino y humano. Y lo hace a su estilo: mintiendo y manipulando."

Així comença l'últim post de Periodismo Incendiario un blog de periodisme polític i mitjans de comunicació que no es talla ni un pèl. No és políticament correcte i tampoc objectiu, però normalment va armat d'arguments forts i exhaustius. A vegades és agradable passajar-hi una estona i eliminar el karma negatiu que s'em queda incrustat al llegir certs blogs, com un procés de descontaminació setmanal que ajuda a renovar l'esperit. 2 , 3

Tuesday, November 14, 2006

Física útil

Resulta que m'he trobat de nou amb una de les millors anècdotes científiques que havia sentit mai, així que no desaprofito la oportunitat. Sempre s'aprenen coses noves.


En un examen de fisica el profesor pide a sus alumnos que escriban "cómo averiguar la altura de un edificio con un barómetro".

La "solución clásica" es usar el barómetro para medir la presión atmosférica en el suelo y en lo alto del edificio. La altura del edificio es igual a la diferencia de presiones dividida por la densidad del aire y por g.

Sin embargo, los hay con imaginación. Éstas son algunas de las soluciones:

1. Mides la longitud de la sombra del edificio y la longitud de la sombra del barómetro. Mides la altura del barómetro y planteas una regla de tres.

2. Mides la longitud del barómetro y subes por las escaleras hasta la azotea del edificio, mientras usas el barómetro como regla.

3. Subes a la azotea del edificio y tiras el barómetro. Conocida la aceleración de la gravedad y el tiempo que tarda el barómetro en estrellarse contra el suelo, puedes deducir por una sencilla formula la altura del edificio.

4. Subes a la azotea del edificio y cuelgas el barómetro de una cuerda; lo vas bajando hasta que este muy cerca del suelo; haces una marca, subes el barómetro, y entonces mides la longitud de la cuerda.

5. Lo mismo, pero haces oscilar el barómetro como si fuese un péndulo y mides su período, que usas luego para calcular la longitud de la cuerda.

6. Pones el barómetro en la azotea y lo usas para reflejar un haz de laser desde el suelo, mides el tiempo necesario para que vuelva, y lo multiplicas por la velocidad de la luz.

7. Causas una explosión en la azotea y cronometras el tiempo necesario para que el sonido llegue al suelo, usando el barómetro para detectar el cambio de presión causado por la onda expansiva.

8. Usas el barómetro para marcar la posición de la sombra del edificio, mides cuanto se ha movido en diez minutos, y conociendo la latitud de la ciudad y la fecha puedes usar un almanaque astronómico para calcular la altura del edificio.

9. Visitas al arquitecto del edificio y le dices: "si me dice la altura del edificio, le regalo este barómetro".

Monday, November 13, 2006

Bill Bryson

Doncs resulta que algú (sorpresa?) ja havia descobert els fantàstics llibres de Bryson, experiència en estat pur. I el curiós és que el trajecte ha estat a la inversa!

Celebrem doncs el post número 5. Ai, el 101.

Friday, November 10, 2006

Precedents de la pirateria a la música"La monopolización de la cultura o los sentimientos de propiedad de la música no son patrimonio esclusivo de nuestro tiempo. Hacia 1638 Gregorio Allelgri compuso una de las obras más sobrecogedoras que yo haya escuchado, Allegri sin ser un genio musical logro musicar el salmo Miserere Mei, Deus y dar lugar a una obra exquisita. Tal fue la belleza del Miserere de Allegri que el Papa Urbano VIII prohibió, bajo pena de excomunión y cosas peores supongo, la salida de la partitura del Vaticano y cualquier tipo de copia para que esa obra casi divina solo pudiera ser escuchada en la capilla sixtina en semana santa, tradición que aun sigue en pie . Como no, esta ley tuvo sus agujeros para los poderosos y un par de copias salieron primero para Leopoldo I de Austria y después para el religioso Giovanni Battista Martin.


Y esto fue así hasta que en 1770 un joven músico que ya cosechaba triunfos a sus 14 años llego al Vaticano y escucho la obra de Allegri en la capilla sixtina. Ese joven era Wolfgang Amadeus Mozart, que con tan solo con oír una vez, solo una vez, el Miserere y usando su genio consiguió transcribirla totalmente e incluso se permitió hacerle unas pequeñas corecciones. Y así el Miserere salió de la sixtina y pudo ser copiado y distribuido para el gozo de la humanidad.

Nosotros no tenemos el genio de Mozart, pero su equivalente podria ser las tecnologías que nos rodean y que tan bien usamos. Todos sabemos quienes son nuestros Urbanos VIII y Leopoldos I de Austria. Y el empuje porque nadie tenga patente sobre la cultura, que nadie la rapte y amordace no puede desaparecer. La diferencia entre antes y ahora es que a Mozart lo alabaron por su hazaña e incluso llegaron a condecorarlo y nadie le llamo sucio pirata ni siquiera lo excomulgaron."

D'aquí

Tuesday, November 07, 2006

Paranormal

Aburrit d'intentar fer un treball he acabat navegant per varies pàgines que lluiten contra la paraciència i els defensors del paranormal. M'ha fet gràcie veure com expliquen que, des de fa segles, que existeixen els individus que viuen del cuento i l'esoterisme:


"Los alquimistas, por ejemplo, se quemaron las cejas en sus velas tratando de determinar qué composición de los cuatro elementos intervenía en cosas tan distintas como el mercurio y el oro, el plomo y las plumas de pato, y se dejaron la vida tratando de sumarle fuego acá y quitarle aire allá a ciertos materiales para convertirlos en otra cosa. El gran promotor de este desperdicio de tiempo y dinero fue Jabir (Geber) ibn Hayyan, alquimista árabe del siglo VIII que introdujo la novedosa concepción (es decir, la ocurrencia gratuita) de que los materiales tenían dos de los elementos interiormente y los otros dos exteriormente, y la reorganización de estos cuatro elementos podía provocar la transmutación de los metales, dar la juventud eterna y realizar otras maravillas. Sugirió además (total, ya puestos a inventar) que un material solo y por sus pistolas podía hacer esto: la piedra filosofal.

Los alquimistas no lograron jamás la piedra filosofal, pero tuvieron un éxito nada despreciable en la tarea de sacarle dinero a los ricos y poderosos de su época con la promesa de convertirles en oro el castillo si les daban suficiente tiempo y suficiente dinero y suficiente vino y suficiente pato al horno y suficientes doncellas dispuestas a dejar de serlo. En ese sentido, los alquimistas y su seudociencia fueron sin duda dignos antecesores de los paranormalólogos, videntes, descubridores de caras pintadas en el piso y otros himbestigadores parapsicológicos que siguen prometiendo su versión de la piedra filosofal (la telepatía, la foto de fantasmas, el extraterrestre amaestrado) si usted les compra suficientes libros, revistas y cursillos de parapatochadas por correspondencia.

Por contraparte hubo algunos alquimistas más ubicados en la protociencia, eran la salvedad que quería entender el universo, y que en general murieron pobres, ignorados pero un poco menos ignorantes que cuando empezaron, y que descubrieron procesos industriales o técnicas metalúrgicas y mineras aunque sin poder entender realmente por qué las cosas funcionaban como funcionaban."


Un exemple, encara més interessant:

"Un lector, que nos puso en la pista del aparato magnetizador de agua "para curar alcoholismo y drogadicción" me escribe de nuevo para informarme nada más y nada menos que un cocinero de sushi chino (no, no estoy equivocado, es un chico chino, nacido en Taiwán, que vive en San Francisco y ha trabajado como chef de sushi japonés, que yo no invento los hechos por raros que sean, sólo se los cuento) ha descubierto el secreto de la inmortalidad y lo está vendiendo en Internet. Investigaremos más, pero a nivel de descaro, éste es de campeonato mundial y pensé que tenía usted que saberlo."

D'un blog anomenat Charlatanes.


Un altre cas exemplar de manipulació i obscurantisme.

Colapse

Els llibres s'amunteguen a un ritme més ràpid del que sóc capaç de llegir-los. S'afegeixen lectures de la uni, guies de viatges i documentació per treballs. L'únic que sé és que tenir diner implica que s'em dispara la despesa en i en llibres ( i en sortir de festa, clar). No puc treballar a una llibreria...

Colapso - Jared Diamond

Lejos de los análisis históricos que atribuyen la caída de sociedades a causas externas de fuerza mayor: guerras, epidemias o catástrofes meteorológicas, Diamond responsabiliza a las mismas de su infame gestión de los recursos naturales y de su incapacidad en adaptarse al entorno ambiental. El autor, en la segunda parte del libro, se muestra poco optimista en cuanto al devenir de algunas sociedades contemporáneas y contradice con erudición y solvente argumentación el determinismo imperante.

Trampa 22 - Joseph Heller

En el camino - Jacques Kerouac

Capitalismo y modernidad -Jack Goody

1491-Charles C. Mann

Un escritor en guerra. Vassili Grossman en el Ejercito Rojo-Antony Beevor

El largo invierno - Alex Kershaw

2666 - Roberto Bolaño

Medianoche en Sicilia - Peter Robb

La globalización del capital: Historia del sistema monetario internacional - Barry Eichengreen

El malestar de la globalización - Joseph Stiglitz

Friday, November 03, 2006

Premonició"Cariño, la próxima vez iremos en el Titanic."
Un passatger del Hindenburg a la seva dona. (Think Wasabi)
PD: Quina llàstima que no lliguin les dates.

4D

Com ho fa Valve per fer amb Half Life un dels millors jocs de la història¿?
Perquè és capaç de crear coses com aquesta:

Quina és la distància més curta entre dos punts? Una línea recta? No! Es zero, quan el punt és el mateix: sent capaç de plegar l'espai, com un full de paper. (explicació fàcil d'
Horizonte Final).

Qui deia que la física i les matemàtiques teoriques eren aburrides? Segur que no haurien pensat en aplicar als videojocs conceptes que dificilment podrem entendre fora d'una recreació virtual (4, 5 6 o més dimensions). Es impressionant la gran quantitat de possiblititats que s'obren!

PD: Pel que sembla aquest concepte ja s'ha vist en un anunci fet per l'original Michel Gondry (Olvidate de mi), un director que va comenaçar fent videoclips amb coleguilles com Spike Jonze.
Vist a mirá!

Thursday, November 02, 2006

Links

Les adreces d'interès s'acumulen desordenades al Firefox, sense cap altre ordre que el cronològic. Pensant com podia evitar perdre els enllaços (ja m'ha passat altres vegades) i netejar una mica la llarga llista de webs, algunes interessants altres encara no sé que són. Aquí penjats puc accedir-hi des de qualsevol lloc i fins els podré ordenar una mica. Així que no hi trobareu massa cosa interessant. O sí.

Bitacores

¿Esta usted de broma, Sr Spin? - Un fan de Richard P. FeynmanJOCS:
Antigament carpeta superpoblada, ara només queda un supervivent:

Addemup

INFORMACIO

Malaprensa - Anàlisis de les errades de la premsa

Periodismo Incendiario - Bitacora d'un periodista que no té por a la polèmica.

Contrastant - Anàlisi de premsa i recompte de manifestants.

Manifestometro - Recompte de manifestans i divertides cròniques.


SOCIETAT:

La moqueta verde - "proyecto colectivo de la promoción 2002 de estudiantes graduados del
Instituto Juan March". Debats i analisis interessants.

Polillas zurdas , El Tipico listillo : Moqueteros. Debat

Wonkapistas - "Anotaciones de un sociologo liberal"- Comenta estudis i aplicacions socials.CINE:

Lo que yo te diga: Programa del gran crític de cine Teofilo el Necrofilo.

Pasadizo: Frikis cinèfils.

POLITICA:
Alguns blogs últils per veure com pensen diferents sectors de la societat catalana.

Busot: Bloc nacionalista, ben escrit, un pel demagògic però divertit.CIENCIA:


Generador aleatori de noms de grups de música amb noms de teories científiques o informàtiques...

LITERATURA:

Completa pàgina literària. Amb dues ressenyes de dos llibres:
un que parla sobre Coppola i un que li agrada al Ramon.

Interessant entrevista a Vicente Verdu.


INTERNET:

Despacho 101 - Humor

Error500 - encara no se ke es

Martin Varsavsky -
El paio de Jazztel i FON. Sempre fardant d'invertir en noves tecnologies, fa una mica de ràbia, segur que tb té conectat el paper del WC a internet.Wednesday, November 01, 2006

Sobre males costums a taula

Seguint amb l'evolució de les bones maneres a l'hora de menjar:


"Las fiestas de la Cosa Nostra son antes que las demás. Para la mafia, el año acaba el 30 de noviembre, y cuando en 1982 el jefe Rosario Riccobono recibió una invitación a comer ese dia con Riina y Brusca (...), él y todos sus picciotti se pusieron sus mejores trajes. Riccobono era un poderoso jefe de un territorio grande y rico, y se había aliado con los corleoneses, traicionando a muerte a sus antiguos amigos. La invitación para la fiesta era costumbre, como lo era que todos sus picciotti fuesen invitados ese mismo día a la barbacoa para mas de sesenta comensales en la elegante y cercana casa de campo de Michele Greco (...). De hecho Riccobono era lo bastante poderoso para que Riina lo considerara un peligro, y Riina necesitaba urgentemente su amplio territorio para premiar a otros aliados con ambiciones propias. (...) Cuando Riccobono llegó de Palermo a eso de las once de la mañana lo recibió el viejo Brusca, que lo besó, cogió su arma y lo acompañó a la mesa que presidia Riina.
(...) Los tres guardaespaldas de Riccobono comieron en otra habitación con Giovanni Brusca y Baldassare Di Maggio. La comida fue interminable, con infinidad de platos y vinos. Al terminar Riccobono cayó en el sopor de la digestión. Entonces Greco y el viejo Brusca lo sujetaron y Totò Riina se lanzó en su garganta. Lo estranguló en apenas tres minutos. Al oir un silbido, el joven Brusca y Di Maggio, que había bebido poco y comido menos, saltaron sobre los guardaespaldas y los estrangularon con unas cuerdas. Los cadaveres tardaron una eternidad en deshacerse en los bidones de ácido, quizá por la culpa de la lluvia de aquel dia. Luego, a lo largo de toda la tarde y toda la noche, los hombres de Riccobono fueron cayendo uno por uno en la casa de Greco. Ocurrió tan deprisa que nadie se dió cuenta de lo que pasaba. A algunos les estrangularon mientras paseaban por el jardin, a otros los dispararon en la casa. Los enterraron en cal viva o los disolvieron en ácido. Los pocos muchachos de Riccobono que no habían ido a la fiesta murieron en Palermo los dos días siguientes. No quedó ninguno. "Medianoche en Sicilia
Peter Robb