Friday, October 03, 2008

Explicacions

2 comments:

Anonymous said...

Molt bo, però estaria bé que posesis una mica de context d'on ha sortit. Quin programa es?

Pons said...

Estic amb ell:

Compraria cualquier cosa que pusiera "mejorado"