Thursday, December 03, 2009

Realitat i ficcio

Quan veies en alguns capitol de "El ala Oeste de la Casa Blanca" en que es negociaven les lleis, el mercadeig de voluntats i les negociacions d'ultima hora amb congressistes, senadors o lobbys, sempre llestos per a augmentar una partida pressupostaria o afegir, treure o modificar alguna disposicio de qualsevol llei, encara que no fos coherent amb la llei o el seu esperit, senzillament com a peatge a pagar per aconseguir la seva aprovacio o el suport d algun lobby important.

"Quins coses, aquests americans" pensaves, fascinat, alhora que trist, al igual que alguns dels propis protagonistes, sempre veient com la construccio de Camelot es difuminaba en cada lluita, en cada negociacio, en cada comerc de voluntats.
Que lluny que quedaven els arquitectes de la democracia dels seus propis electors!

I que poc llunya queda de la realitat..(que gran era, per tant, Aaron Sorkin).


Aixi doncs:


Manifest "En defensa dels drets fonamentals a internet"
Davant de la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible
de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les
llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a
través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i
creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i
declarem que...

1. - Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocčncia, a la tutela judicial efectiva i a la
llibertat d'expressió.

2. - La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competčncia exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentčncia. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert a l'article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d'un ňrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pŕgina web.

3. - La nova legislació crearŕ inseguretat jurídica a tot el sector tecnolňgic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint barreres a la lliure competčncia i alentint la seva projecció
internacional.

4. - La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnolňgics s'ha democratitzat extraordinŕriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5. - Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les cňpies de les obres i en Internet aixň no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6. - Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creďbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.

7. - Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferčncies polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humŕ continuď sent lliure.

8. - Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9. - Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10. - En democrŕcia les lleis i les seves modificacions s'han d'aprovar després de l'oportú debat públic i havent consultat prčviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgŕnica i que versa sobre una
altra matčria.

Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

1 comment:

Pons said...

Que ens costaria engegar una campanya per què en Martin Sheen arribés realment a la presidència?