Thursday, November 05, 2009

Tan lluny com la televisió arribi

Tant lluny i veure com les obres mestres no pateixen ni la distància ni les fronteres:No comments: