Thursday, August 24, 2006

Ens espera un futur pitjor?

Això és el que em pregunto quan veig quines són les tradicions, els hàbits que perden el sentit i el valor o s'extingeixen. Algunes costums, que en comptes de prohibir-se, s'haurien d'exportar per garantir-nos un futur decent.
Cada cop sóc més conscient de la inferioritat cultural d'occident, que trist doncs, que s'imposi poc a poc sobre orient. Quantes bones tradicions que es perden!

1 comment:

Pons said...

Suposu que pots posar en el teu testament que vols una stripper en el teu enterrament.
Si vols jo mateix en podria portar alguna. (i si moru jo primer? no tinc temps per contemplar aquestes remotes possibiliats)