Monday, July 02, 2012

Sortides a la crisi

La crisi s'allarga i muta, es transforma en una hidra capaç d'introduir-se a les nostres vides de forma traumàtica.
Però cuatre anys després de la caiguda de Lehman Brothers alguna cosa hem après, visualitzem millor les sortides de la crisis i com a tal mirar d'anticipar-les.
I com diuen que la història és cíclica, la sortida la trobem mirant enrere, tornant a les essències.
I que hi ha més essencial per un català que el pa amb tomàquet?
Aquest ha estat el meu primer pas per a sobreviure a la crisi: garantitzar el subministrament de pa amb tomàquet.
I com podeu comprobar amb la seguüent guia visual, sembla que la crisis, almenys per al que afecta al tomàquet, està  més a prop del final.


 
   

4 comments:

Anonymous said...

el proper pas un forn pel pa?

RB said...

Amb què l'has muntat, l'hort? Un palot de fruita?

Gary said...

ens van proporcionar brots de tomaqueres i no tenía temps per buscar fustes, així que vaig anar a comprar al Leroy Merlin..

RB said...

Mola molt :)