Monday, September 22, 2008

Alternatives a la crisis

Crisis financera, crisis economica, crisis de confiança, crisis crediticia, i altres crisis, però a mi ja no em preocupen. Perquè arriba (de nou) el millor Bond, James Bond.